ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ

„Сървей ВП” ООД е млада и бързоразвиваща се фирма в областта на геодезията. Във фирмата работят магистри със специалност „Геодезия” готови да покрият всички ваши изисквания и нужди. Нашите специалисти притежават пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

1. Геодезия

Геодезическо заснемане
Tрасиране на имотни граници, сгради, конструктивни оси, пътища...
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

2. Кадастър

Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри
Изменение на кадастрална карта....
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

3. Инвестиционно проектиране

Изработване на проекти по Вертикално планиране
Изработване на трасировъчни...
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

4. Цялостно проектиране

Фирмата работи с професионалисти във всички инженерни области и освен в част Геодезия може да ви съдейства и в изготвяне на проекти по част Архитектура, Строителни...
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

5. Продажба и отдаване под наем на недвижими имоти

Продажба и отдаване под наем на апартаменти, офиси и магазини в гр. Сливен и гр. Бургас
Продажба и отдаване под наем на бизнес имоти...
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЗАЩО ДА
ИЗБЕРЕТЕ 
НАС

„Сървей ВП” ООД е млада и бързоразвиваща се фирма в областта на геодезията. Във фирмата работят магистри със специалност „Геодезия” готови да покрият всички ваши изисквания и нужди.

Доказан опит

Работим активно от 2014 година в сферата на геодезията и кадастъра, като е изпълнявала проекти на големи и обществено значими обекти. Нашите специалисти разполагат с нужния опит и стажа.

Професионализъм

Професионалното отношение към всеки един проект е наш основен приоритет. Към всяка една задача се подхожда индивидуално, в зависимост от обхвата, изискванията и нуждите на възложителя.

Срокове

Спазването на срока за изпълнение на работата е от изключително значение за нас. Ние ще ви дадем възможно най-кратък срок в зависимост от спецификата на конкретната задача.

Качество

За нас е изключително важно услугите и продуктите, които предлагаме и създаваме, да са на най-високо качество. Точно за това използваме последно поколение инструменти и софтуер.

ИМАТЕ ВЪПРОС ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СРЕЩНЕМ?

thumbs-up