ГЕОДЕЗИЯ • КАДАСТЪР • ПРОЕКТИРАНЕ

ДОКАЗАН ОПИТ

Фирмата работи активно от 2014 година в сферата на геодезията и кадастъра. Нашите специалисти са магистри-геодезисти, които разполагат с нужния опит и стаж в различни сфери на геодезическата практика.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Професионалното отношение към всеки един проект е наш основен приоритет. Към всяка една задача се подхожда индивидуално, в зависимост от обхвата, изискванията и нуждите на възложителя.

СРОКОВЕ

Спазването на срока за изпълнение на работата е от изключително значение за нас. Ние ще ви дадем възможно най-кратък срок в зависимост от спецификата на конкретната задача.

КАЧЕСТВО

За нас е изключително важно услугите и продуктите, които предлагаме и създаваме, да са на най-високо качество. Точно за това използваме последно поколение инструменти и софтуер.

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НАС

Геодезическа фирма „Сървей ВП” ООД изпълнява широк спектър от дейности в областта на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. Фирмата разполага с голям набор от инструменти и принадлежности за бързо и качествено изпълнение на своите услуги.

Оперира в цялата страна, като основно работи в областите: Сливен, Ямбол, Бургас и София.

ПО-ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ

Кадастрална карта и геодезическо заснемане за обект: “Благоустрояване на поречието на река Асеновска“

10

РАБОТНИ ДНИ

Фирма „Сървей ВП“ ООД извършва цялостно геодезическо заснемане и изработка на кадастрална карта по поръчка на община Сливен за обект „Благоустрояване на поречието на двата бряга на река Асеновска“. Геодезическите дейности са изпълнявани по време на самото строителство и след неговото приключване. Заснети са над 500 метра водопровод, 4600 метра поливен водопровод, канализационни отлонения – 55 метра и 3100 метра електро инсталации.

Геодезическо заснемане на обект: „Алеи гробищен парк, гр. Сливен“
‎‏‏‎ ‏‏‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎‏‏‎

14

РАБОТНИ ДНИ

Геодезическото заснемане е ивършено по поръчка на община Сливен. Включва два етапа, като са заснети повече от 50 000 кв.м. парцели и алеи, 500 метра алейно осветление и около 1.2 км водопроводни отклонения.

Проект за вертикално планиране за обект: „Многопрофилна болница за активно лечение, гр. Сливен“

20

РАБОТНИ ДНИ

Проектът е свързан с инвестиционни намерения на възложителя за изграждане на многопрофилна болница в гр. Сливен. Площта на целия болничен комплекс е малко над 36 декара. Включва три корпуса с обща застроена площ 4 860 кв.м. и ДКЦ – 1 196 кв.м. Във връзка с проектирането са изготвени геодезическа снимка, вертикално планиране, трасировъчен план, картограма на земните маси, количествена сметка, надлъжни и напречни профили на улици и други.

С НАС ИЗБРАХА ДА РАБОТЯТ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За трасиране на граници на имота Ви е необходимо докумет за собственост и актуална скица на имота, по-възможност с координати на граничните точки.

Скица с координати на имота си може да получите в съответната обласна Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/, а къдетo няма кадастър – от съответната общинска администрация.

Цената на съотъветната геодезическа услуга зависи от характеристиките на терена, големината на обекта и/или броя точки, местоположението, спецификата на съответната задача. Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.

При трасиране на граници се заплаща на място. В други случаи, при по-големи обекти и проектиране е необходимо предварително да се заплати 30% от общата стойност на услугата без включени такси.