Повече за нас

„Сървей ВП” ООД е млада и бързоразвиваща се фирма в областта на геодезията. Във фирмата работят магистри със специалност „Геодезия” готови да покрият всички ваши изисквания и нужди. 

ПОВЕЧЕ ЗА НАС И ЕКИПЪТ НИ

Професионалното отношение към всеки един проект е наш основен приоритет. Към всяка една задача се подхожда индивидуално, в зависимост от обхвата, изискванията и нуждите на възложителя.
Нашите специалисти притежават пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Фирмата има правоспособност да изпълнява и всички услуги, свързани с Кадастъра. Ние работим с последно поколение геодезически инструменти – тотални станции, GPS и нивелири с изключителна точност и прецизност. Освен с геодезия и кадастър, фирмата се занимава и с изготвяне на Планове по безопасност и здраве (ПБЗ) и Проекти по управление на отпадъците (ПУСО). Заедно с нашите партньори с други инженерни специалности изпълняваме и цялостно проектиране на сгради и съоръжения. Фирмата е ситуирана в гр. Сливен, но изпълнява задачи и по-значими обекти на територията на цялата страна.

МИСИЯ, ВИЗИЯ, БЪДЕЩЕ

Фирмата работи активно от 2014 година в сферата на геодезията и кадастъра, като е изпълнявала проекти на големи и обществено значими обекти. Нашите специалисти са магистри-геодезисти, които разполагат с нужния опит и стаж в различни сфери на геодезическата практика.
Инж. Владислав Василев
Позиция: Управител

Владислав Василев е дипломиран инженер-геодезист към катедра „Приложна геодезия" към Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Завършва своето висше образование през 2014 година и от тогава се занимава активно с геодезия и кадастър. Притежава пълна проектантска правоспособност за изготвяне на инвестиционни проекти по част геодезия и правоспособност към Кадастъра. Има и завършен курс за координатор по безопастност и здраве. Инженер Василев е бил и технически ръководител на големи строителни обекти с обществено значение.

Инж. Полина Дечева-Василева
Позиция: Управител
Инженер Полина Дечева завършва геодезия към катедра „Висша геодезия“ към Университет по архитектура, строителство и геодезия през 2014 година. Притежава пълна проектанска способност към КИИП, както и правоспособност за извършване на услуги, свързани с кадастъра. Освен с геодезия и кадастър се занимава и с изготвяне на Планове по безопастност и здраве и Проекти по управление на отпадъците.

ИМАТЕ ВЪПРОС ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СРЕЩНЕМ?

envelopethumbs-up