ПОВЕЧЕ ЗА НАС

„Сървей ВП” ООД е млада и бързоразвиваща се фирма в областта на геодезията. Във фирмата работят магистри със специалност „Геодезия” готови да покрият всички ваши изисквания и нужди. Нашите специалисти притежават пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Фирмата има правоспособност да изпълнява и всички услуги, свързани с Кадастъра.

Ние работим с последно поколение геодезически инструменти – тотални станции, GPS и нивелири с изключителна точност и прецизност. Освен с геодезия и кадастър, фирмата се занимава и с изготвяне на Планове по безопасност и здраве (ПБЗ) и Проекти по управление на отпадъците (ПУСО).

Заедно с нашите партньори с други инженерни специалности изпълняваме и цялостно проектиране на сгради и съоръжения. Фирмата е ситуирана в гр. Сливен, но изпълнява задачи и по-значими обекти на територията на цялата страна.

КАК ПРОТИЧА РАБОТАТА С НАС

1.

Уверете се, че имате налична необходимата документация за извършване на нужната геодезическа услуга – нотариален акт, скица на имота по възможност с координати, проекти и други.

2.

Направете своето запитване на място, по телефона или в имейл за да уточните спецификата на работата и необходимостта ви от геодезическа услуга.

3.

След като се свържете с нас, ние възможно най-бързо ще отговорим на вашите нужди и ще ви дадем оферта за цена и срок на изпълнение на работата.

НАЧЕЛО НА СЪРВЕЙ ВП

ekip-1

Инж. Владислав Василев

Управител

Владислав Василев е дипломиран инженер-геодезист към катедра „Приложна геодезия“ към Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Завършва своето висше образование през 2014 година и от тогава се занимава активно с геодезия и кадастър. Притежава пълна проектантска правоспособност за изготвяне на инвестиционни проекти по част геодезия. Инженер Василев е бил и технически ръководител на големи строителни обекти с обществено значение.

ekip-2

Инж. Полина Дечева-Василева

Управител

Инженер Полина Дечева завършва геодезия към катедра „Висша геодезия“ към Университет по архитектура, строителство и геодезия през 2014 година. Притежава пълна проектанска способност към КИИП, както и правоспособност за извършване на услуги, свързани с кадастъра. Освен с геодезия и кадастър се занимава и с изготвяне на Планове по безопастност и здраве и Проекти по управление на отпадъците.