Услуги

Уважавеми клиенти, по-долу можете да видите услугите, които предлагаме и да отправите запитване. Нашият екип ще Ви отговори възможно най-бързо,

1. ГЕОДЕЗИЯ

- Геодезическо заснемане
- Трасиране на имотни граници, сгради, конструктивни оси, пътища, съоръжения, канализации, проводи и други;
- Изчисляване на обеми на земни маси – изкопи и насипи;
- Даване на линия и ниво на строителни обекти;
- Пълно геодезическо обслужване на строителни обекти;
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

2. КАДАСТЪР

- Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри
- Изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри – нанасяне на новопостроена сграда, делба, обединяване, схеми на самостоятелни обекти в сграда, отстраняване на грешки и други;
- Изработване на специализирани карти
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

3. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

- Изработване на проекти по Вертикално планиране
- Изработване на трасировъчни планове
- Изработване на планове за регулация и застрояване
- Изработване на картограма на земните маси
- Изработване на План по безопасност и здраве
- Изработване на Проект по управление на отпадъците
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

4. ЦЯЛОСТНО ПРОЕКТИРАНЕ

Фирмата работи с професионалисти във всички инженерни области и освен в част Геодезия може да ви съдейства и в изготвяне на проекти по част Архитектура, Строителни конструкции , Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност и други.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

5. ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- Продажба и отдаване под наем на апартаменти, офиси и магазини в гр. Сливен и гр. Бургас
- Продажба и отдаване под наем на бизнес имоти – лекарски кабинети, фризьорски и козметични студия, заведения и други.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

ИМАТЕ ВЪПРОС ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СРЕЩНЕМ?

envelope